PROJEKT SCHODY

Projekt Schody jest projektem interdyscyplinarnym, to projekt malarsko-filmowy. Składa się z dwóch części: SCHODY DO GÓRY i SCHODY W DÓŁ. Schody są metaforą drogi i kierunek do góry lub na dół determinuje tu mój sposób interpretacji.

UCIELEŚNIENIE

Ucieleśnienie jest cyklem malarsko-rysunkowym, którego głównym tematem jest ciało. Jest to moja bardzo osobista próba zmierzenia się z tym tematem na płaszczyźnie obrazu.

GRA ZNAKIEM

Gra znakiem jest rodzajem dziennika popkulturowego, moją prywatną notatką z otaczającego mnie świata, To przestrzeń zero-jedynkowa istniejąca w obrębie czerni i bieli, przestrzeń bardzo autonomiczna, bo budowana jedynie przez znak. Jako tworzywa używam materiałów ze świata popkultury, zdjęć z gazet, czasopism, kolorowych magazynów. Przetwarzam to wszystko w notatkę znakiem. Gra znakiem to moja transkrypcja rzeczywistościtakie moje sprawozdanie z oglądu świata.

GRA RZECZYWISTOŚCIĄ

Gra rzeczywistością jest kontynuacją mojego wcześniejszego cyklu Gra znakiem. W Grze znakiem interesowały mnie wyłącznie środki plastyczne jakie wiązały się z konstruowaniem znaku, tutaj natomiast  skupiłem się na celu wykorzystania znaku. W jednym i drugim cyklu jako motywu i inspiracji do moich przetworzeń używam zdjęć z gazet i czasopism, tyle że tu starałem się nadać temu trochę szerszy sens.

Żyjemy w świecie rzeczywistości zapośredniczonej, jak utrzymuje  francuski filozof Jeana Baudrillard. Nasz obraz świata kreowany przez informacje z mediów i internetu, to rzeczywistość przekształcona i odbita. Nie mamy już dostępu do rzeczywistości prawdziwej i autentycznej, a jedynie do jej obrazu. Baudrillard nazywa to hiperrzeczywistością. Według  niego najważniejszy tu tu fakt że ten obraz za chwilę przestaje być tylko obrazem, a staje się dla nas samą rzeczywistością. Fakt medialny, który jest tylko obrazem rzeczywistości, po chwili funkcjonuje już jako sama rzeczywistość. Istniejemy w ciągłym cyklu przeobrażeń obrazu rzeczywistości w samą rzeczywistość.